Çalışma Kuralları

 

1) Merkezimizde gönüllülük esastır. Bireyler çalışmalar sırasında iş bölümü yapmaktan çekinmemeli ve çalışmalara katılmalıdır.
2) Merkezi alan içerisinde, kumsaldaki arazi çalışmaları ve merkezin temsil edildiği alanlarda
gönüllüler sorumluluklarını bilmeli, verilen görevler zamanında ve düzenli bir şekilde
gerçekleştirilmelidir. Titiz ve programlı olunmalıdır.
3) Ekip mantığıyla katılım sağlanmalı ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmelidir.
4) Çift olarak çalışmalarımıza katılacak gönüllülerimiz için ayrı konaklama yeri tahsis etme
imkânımız bulunmamaktadır ve gönüllülerimizden belirtilen görevlere merkezde oluşturulan
programa uygun olarak katılımları beklenmektedir.
5) Akşam saat 19:30'dan sonra kumsala ulaşım imkanı olmadığından dolayı gece konaklamaları kampta yapılmaktadır. İhtiyaçlarınız için personelle iletişime geçebilirsiniz.
6) Rehabilitasyon çalışmaları, günlük kullanımlarda, arazi çalışmaları sırasında temizliğe dikkat edilmeli. Kaplumbağaların ve bireylerin sağlıklı olmaları göz ardı edilmemelidir.
7) Merkezin düzeni herkesin sorumluluğu altındadır ve işbirliğini içerisinde sağlanmalıdır.
8) Yazıhane, ameliyathane, barınak ve rehabilitasyon alanı gibi merkezi alana ait hiçbir malzeme izinsiz kullanılamaz, izinsiz olarak merkez dışındaki kişilere verilemez.
9) Kullanılan malzemelerin düzenli ve doğru kullanımı sağlanmalıdır.
10) Merkezde bireylerarası tavır ve davranışlarda hoşgörü içerisinde olunmalı ve herhangi bir tartışma durumundan uzak durulmalı, uzlaşma sağlanmalıdır.
11) Alkollü içeceklerin kullanımı kesinlikle yasaktır.
12) Merkezimizde gönüllü görev alan bireylerin iş dağılımında eşit bir şekilde çalışması gerekmektedir. Belli konularda yeterli bilgileye sahip olunmaması durumunda, gönüllü başka bir çalışma alanına yönlendirilerek çalışmasını sürdürmelidir.
13) Yatış ve kalkış saatlerine uyulması, çalışmaların verimliliği için gereklidir.
14) Çalışma saatleri içerisinde gönüllüler sorumluluklarını yerine getirmelidir; onlara ayrılan boş zamanları bireyler imkânlar doğrultusunda çeşitli şekillerde değerlendirebilirler.
15) Görevlendirmeler gruplar halinde yürütülür ve dönüşümlü olarak sürdürülür.
(Bkz. Arazi çalışması, Rehabilitasyon, Temizlik, Mutfak işleri vb.)
16) Araziye çıkan ekibin kullandıkları malzemeleri tam ve eksiksiz olarak, kaybetmemek ve
unutmamak üzere merkeze ulaştırmalı gerekmektedir.
17) Gönüllüler her zaman yetkili kişilerin bilgisi dahilinde merkezden ayrılmalıdır.
18) Alışveriş haftada bir gün yapıldığından kişisel ihtiyaçlar buna göre hazırlamalıdırlar.
19) Merkez yetkililerinin talimatlarına uyulmalıdır.
20) Tankların haftalık olarak genel dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
21) Günlük olarak deniz kaplumbağalarının takip formu doldurulmalıdır.
22) Dokümanların düzenli, programlı ve eksiksizce dosyalandırılması sağlanmalıdır.
23) Merkezin ziyaretçilere açık olduğu hatırlanmalı, çalışmalarda göz ardı edilmemelidir.
24) Bahçenin bakım, sulama, temizlik ve peyzaj çalışmaları özenle yürütülmelidir.