Koruma Çalışmaları

Deniz Kaplumbağalarının Türiyedeki yuvalama alanları ve bir sezonda yapılan yuva sayıları takip edilmektedir.

Tropik ve subtropik alanlarda yayılış ve yuvalama alanı gösteren yeşil ve iribaş kaplumbağa türlerinden Yeşil kaplumbağa Akdeniz'de sadece Türkiye ve Kıbrıs kumsallarında yuva yaparken, İribaş kaplumbağa ise Mısır, Libya, Tunus, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs kumsallarına yuva yaptığı tesbit edilmiştir. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki deniz kaplumbağa üreme kumsalları görülmektedir. Aşağıdaki veriler iyi ve kötü sezon olarak değerlendirilebilecek en az ve en çok rakamlara göre değişik basılmış ve basılmamış kaynaklardan  çıkarılmıştır. Bu tablodan da görüleceği gibi bir sezonda yaklaşık 180 km olan yuvalama kumsallarına 1300-2710 C.caretta yuvası 700-1150 C.mydas yuvası bulunabilmektedir. Bir dişi her yıl yuva yapmadığı için ve ortalama olarak 3 yılda bir sezon ortalama 3 yuva yapmaktadır, bu nedenle kumsallardaki yuva sayılarında da bir dalgalanma görülmektedir. Bunlardan az olan sezon kötü sezon, çok yuvalı olan sezon da iyi sezon olarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki tabloda en az ve en çok değerler bunlardan kaynaklanmaktadır.

Deniz kaplumbağalarının kumsallarda bir sezondaki yuva sayıları ve genel problemler için tıklayın.

 

Bu veriler dahilinde Dünyadaki toplam ve Akdeniz ile Türkiye populasyonları aşağıdaki gibi karşılaştırılabilir. Yüzde olarak Türkiye populasyonu dünya populasyonunun çok az bir kısmını teşkil etsede kumsala özel populasyonlar olmaları nedeniyle her populasyon korunması gerekmektedir. Çünkü Akdeniz populasyonu tükenirse diğer bölgelerden buraya deniz kaplumbağası göçü olmayacaktır. Çünkü her birey yaklaşık olarak kendi doğduğu kumsalı yuva yapmak için kullanmaktadır. Ancak Akdeniz içerisinde Türkiye kumsalları ise çok önemlidir. Çünkü C.caretta türü için nerdeyse yarısı, C.mydas türü için ise nerdeyse %80'i Türkiye kumsallarına yuva yapmak için gelmektedirler. Bu nedenle Akdeniz'de bu türlerin korunması bakımından Türkiye kumsallarının korunması büyük önem taşımaktadır. Henüz elimizde net verileri olmayan genç bireylerin beslenme alanları da hesaba katılacak olursa Türkiye kumsallarının ve yakın beslenme alanlarının önemi daha da artmaktadır.