Çalışma Başlıkları

DEKAMER'de araştırılan projeler aşağıdaki başlıklar ile özetlenmiştir.

Yuva Taşıma: Su altında kalacak, yol üzerinde olan ve tahribata uğrama olasılığı olan yuvaların daha güvenli ortamlara taşınması.

Yuva Kafeslenmesi: Gerek tilki gibi avcılara karşı ve gerekse halk plajlarındaki yuvaların kum altı veya kum üstü kafeslerle korunması.

Kaplumbağaların Embriyonik Gelişimleri: Farklı kumsallarda embriyonik gelişim ve farklılıkların araştırılması.

Cinsiyet Tayini: Yuvadan çıkacak yavruların cinsiyetleri yuva sıcaklıklarına bakılarak tahmin edilmektedir.

Tedavi ve Koruma: Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisi ve doğal ortamlarında yaşayabilir safhaya kadar merkezde bakılması.

Genetik Araştırma: Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının genetik çeşitliliğinin mtDNA kontrol bölge dizi analizi yöntemiyle araştırılması.

Kirlilik: Ölü deniz kaplumbağa yavru ve erginlerinden doku örnekleri alınarak ağır metal analizleri yapılmakta kirlilik ve ölüm arası ilişkiler araştırılmaktadır.

Uydu İzleme: Rehabilitasyonu tamamlanan ya da yuvalamasını bitiren deniz kaplumbağalarının göç yolları izlenmektedir.

 

Ayrıca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak (ingilizce içerik) Deniz Kaplumbağaları ile ilgili rehabilitasyon, operasyon ve anestezi bilgilerine ulaşabilirsiniz.